Logo CC Genova Logo CC Genova mobile
Slider

In Sala

locandina
#IORESTOINSALA#IRS €3RASSEGNA OZU

VIAGGIO A TOKYO

Genere: Dramma

Regia: Yasujirō Ozu

Cast: Chishū Ryū, Chieko Higashiyama, Setsuko Hara, Haruko Sugimura, Sō Yamamura, Kuniko Miyake, Kyōko Kagawa, Eijirō Tōno, Nobuo Nakamura, Shirō ōsaka, Hisao Toake, Teruko Nagaoka, Mutsuko Sakura, Toyo Takahashi, Tōru Abe, Sachiko Mitani, Ryōko Mizuki, Keijirô Morozumi, Shozo Suzuki, Haruko Chichibu, Takashi Miki, Toshinosuke Nagao, Zen Murase, Mitsuhiro Môri, Yoshiko Togawa, Fumio Tooyama

Durata: 110 minuti

martedì 01 Dicembre

Ariston 16:00

mercoledì 02 Dicembre

Ariston 16:00

giovedì 03 Dicembre

Ariston 16:00

venerdì 04 Dicembre

Ariston 16:00

sabato 05 Dicembre

Ariston 16:00

domenica 06 Dicembre

Ariston 16:00

lunedì 07 Dicembre

Ariston 16:00

martedì 08 Dicembre

Ariston 16:00

mercoledì 09 Dicembre

Ariston 16:00

giovedì 10 Dicembre

Ariston 16:00

venerdì 11 Dicembre

Ariston 16:00

sabato 12 Dicembre

Ariston 16:00

domenica 13 Dicembre

Ariston 16:00

Ariston

locandina
#IORESTOINSALA#IRS €3RASSEGNA OZU

FIORI D'EQUINOZIO

Genere: Commedia, Dramma

Regia: Yasujirō Ozu

Cast: Shin Saburi, Kinuyo Tanaka, Ineko Arima, Yoshiko Kuga, Keiji Sada, Teiji Takahashi, Miyuki Kuwano, Chishū Ryū, Chieko Naniwa, Fumio Watanabe, Nobuo Nakamura, Ryuji Kita, Toyo Takahashi, Mutsuko Sakura, Teruko Nagaoka, Hisao Toake, Fujio Suga, Ureo Egawa, Tsûsai Sugawara, Norikazu Takeda, Tokuji Kobayashi, Kentarô Imai, Masahiko Inoue, Masanao Kawakane, Akiko Kiyokawa, Nobuko Sora, Yôko Chimura, Isao Suenaga, Hisako Mine, Shôsuke Oni, Aiko Ikumi, Tsuneko Sasaki, Kazue Tachibana, Kamon Kawamura, Gasen Hasegawa, Fujiko Yamamoto

Durata: 120 minuti

martedì 01 Dicembre

Ariston 14:00

mercoledì 02 Dicembre

Ariston 14:00

giovedì 03 Dicembre

Ariston 14:00

venerdì 04 Dicembre

Ariston 14:00

sabato 05 Dicembre

Ariston 14:00

domenica 06 Dicembre

Ariston 14:00

lunedì 07 Dicembre

Ariston 14:00

martedì 08 Dicembre

Ariston 14:00

mercoledì 09 Dicembre

Ariston 14:00

giovedì 10 Dicembre

Ariston 14:00

venerdì 11 Dicembre

Ariston 14:00

sabato 12 Dicembre

Ariston 14:00

domenica 13 Dicembre

Ariston 14:00

Ariston

locandina
#IORESTOINSALA#IRS €3RASSEGNA OZU

TARDO AUTUNNO

Genere: Dramma

Regia: Yasujirō Ozu

Cast: Setsuko Hara, Yôko Tsukasa, Mariko Okada, Keiji Sada, Miyuki Kuwano, Shinichirô Mikami, Shin Saburi, Chishū Ryū, Nobuo Nakamura, Kuniko Miyake, Sadako Sawamura, Ryuji Kita, Fumio Watanabe, Yuriko Tashiro, Toyo Takahashi, Hisao Toake, Yoshie Minami, Shima Iwashita, Tsûsai Sugawara, Kôji Shitara, Masahiko Shimazu

Durata: 98 minuti

martedì 01 Dicembre

Ariston 22:30

mercoledì 02 Dicembre

Ariston 22:30

giovedì 03 Dicembre

Ariston 22:30

venerdì 04 Dicembre

Ariston 22:30

sabato 05 Dicembre

Ariston 22:30

domenica 06 Dicembre

Ariston 22:30

lunedì 07 Dicembre

Ariston 22:30

martedì 08 Dicembre

Ariston 22:30

mercoledì 09 Dicembre

Ariston 22:30

giovedì 10 Dicembre

Ariston 22:30

venerdì 11 Dicembre

Ariston 22:30

sabato 12 Dicembre

Ariston 22:30

domenica 13 Dicembre

Ariston 22:30

Ariston

locandina
#IORESTOINSALA#IRS €3RASSEGNA OZU

IL GUSTO DEL SAKE'

Genere: Dramma

Regia: Yasujirō Ozu

Cast: Chishū Ryū, Shima Iwashita, Keiji Sada, Mariko Okada, Teruo Yoshida, Noriko Maki, Shinichirô Mikami, Nobuo Nakamura, Eijirō Tōno, Kuniko Miyake, Kyōko Kishida, Ryuji Kita, Toyo Takahashi, Shinobu Asaji, Masao Oda, Fujio Suga, Zenichi Inagawa, Daisuke Katō, Haruko Sugimura, Michiyo Tamaki, Matsuko Shiga, Tami Yamamoto, Kentarô Imai, Yoshikazu Inagawa, Hisayo Komachi

Durata: 98 minuti

martedì 01 Dicembre

Ariston 18:30

mercoledì 02 Dicembre

Ariston 18:30

giovedì 03 Dicembre

Ariston 18:30

venerdì 04 Dicembre

Ariston 18:30

sabato 05 Dicembre

Ariston 18:30

domenica 06 Dicembre

Ariston 18:30

lunedì 07 Dicembre

Ariston 18:30

martedì 08 Dicembre

Ariston 18:30

mercoledì 09 Dicembre

Ariston 18:30

giovedì 10 Dicembre

Ariston 18:30

venerdì 11 Dicembre

Ariston 18:30

sabato 12 Dicembre

Ariston 18:30

domenica 13 Dicembre

Ariston 18:30

Ariston

locandina
#IORESTOINSALA#IRS €3RASSEGNA OZU

TARDA PRIMAVERA

Genere: Dramma

Regia: Yasujirō Ozu

Cast: Chishū Ryū, Setsuko Hara, Yumeji Tsukioka, Haruko Sugimura, Hohi Aoki, Jun Usami, Kuniko Miyake, Masao Mishima, Yoshiko Tsubouchi, Yôko Katsuragi, Toyo Takahashi, Jun Tanizaki, Ichirô Shimizu, Youko Benisawa, Manzaburo Umewaka, Nobu Nojima, Ichiro Kitamura, Haruo Yasufuku, Tadaichi Aoki, Seiju Kanze, Shintaro Umewaka, Shizuo Kanze, Seiji Toda, Kozo Fukuda, Shinichiro Takayama, Seinosuke Ishida, Yutaka Aoki, Kinzo Hasegawa, Gazan Hasegawa, Mikuma Shimada

Durata: 90 minuti

martedì 01 Dicembre

Ariston 20:30

mercoledì 02 Dicembre

Ariston 20:30

giovedì 03 Dicembre

Ariston 20:30

venerdì 04 Dicembre

Ariston 20:30

sabato 05 Dicembre

Ariston 20:30

domenica 06 Dicembre

Ariston 20:30

lunedì 07 Dicembre

Ariston 20:30

martedì 08 Dicembre

Ariston 20:30

mercoledì 09 Dicembre

Ariston 20:30

giovedì 10 Dicembre

Ariston 20:30

venerdì 11 Dicembre

Ariston 20:30

sabato 12 Dicembre

Ariston 20:30

domenica 13 Dicembre

Ariston 20:30

Ariston

locandina
#IORESTOINSALA#IRS €3RASSEGNA OZU

BUON GIORNO

Genere: Commedia, Dramma, Famiglia

Regia: Yasujirō Ozu

Cast: Keiji Sada, Yoshiko Kuga, Chishū Ryū, Kuniko Miyake, Haruko Sugimura, Kôji Shitara, Masahiko Shimazu, Kyôko Izumi, Taiji Tonoyama, Toyo Takahashi, Sadako Sawamura, Eijirō Tōno, Teruko Nagaoka, Eiko Miyoshi, Haruo Tanaka, Akira ôizumi, Fujio Suga, Akio Satake, Keijirô Morozumi, Mutsuko Sakura, Norikazu Takeda, Yôko Chimura, Hajime Shirata, Masuo Fujiki, Toshio Shimamura, Tsûsai Sugawara, Koji Shidara, Ayako Senno, Yuriko Tashiro, Yoshie Minami, Tomoka Hasebe, Koji Shirotani, Yukari Yamashina, Aiko Ikumi, Kazuko Mitsukawa, Kôhei Kawamura, Junko Hara, Shôsuke Oni

Durata: 130 minuti

martedì 01 Dicembre

Ariston 16:00

mercoledì 02 Dicembre

Ariston 16:00

giovedì 03 Dicembre

Ariston 16:00

venerdì 04 Dicembre

Ariston 16:00

sabato 05 Dicembre

Ariston 16:00

domenica 06 Dicembre

Ariston 16:00

lunedì 07 Dicembre

Ariston 16:00

martedì 08 Dicembre

Ariston 16:00

mercoledì 09 Dicembre

Ariston 16:00

giovedì 10 Dicembre

Ariston 16:00

venerdì 11 Dicembre

Ariston 16:00

sabato 12 Dicembre

Ariston 16:00

domenica 13 Dicembre

Ariston 16:00

Ariston

locandina
#IORESTOINSALANOVITAIRS 7,99€

6 minuti a mezzanotte

Genere: Dramma

Regia: Andy Goddard

Cast: Judi Dench, James D'arcy, Jim Broadbent, Eddie Izzard, Carla Juri, David Schofield, Kevin Eldon, Nigel Lindsay, Maria Dragus, Franziska Brandmeier, Bianca Nawrath, Celyn Jones, Tijan Marei, Andrew Byron, Rupert Holliday Evans

Durata: 99 minuti

martedì 01 Dicembre

Ariston 23:30

mercoledì 02 Dicembre

Ariston 23:30

giovedì 03 Dicembre

Ariston 23:30

venerdì 04 Dicembre

Ariston 23:30

sabato 05 Dicembre

Ariston 23:30

domenica 06 Dicembre

Ariston 23:30

lunedì 07 Dicembre

Ariston 23:30

martedì 08 Dicembre

Ariston 23:30

mercoledì 09 Dicembre

Ariston 23:30

giovedì 10 Dicembre

Ariston 23:30

venerdì 11 Dicembre

Ariston 23:30

sabato 12 Dicembre

Ariston 23:30

domenica 13 Dicembre

Ariston 23:30

Ariston

locandina
#IRS €7,90#IORESTOINSALALIVE

THE SPECIALS - FUORI DAL COMUNE

Genere:

Regia: éric Toledano, Olivier Nakache

Cast: Vincent Cassel, Reda Kateb, Hélène Vincent, Bryan Mialoundama, Alban Ivanov, Benjamin Lesieur, Marco Locatelli, Catherine Mouchet, Frédéric Pierrot, Suliane Brahim, Lyna Khoudri, Aloïse Sauvage, Djibril Yoni, Ahmed Abdel Laoui, Darren Muselet, Sophie Garric, Christian Benedetti, Pierre Diot, Fatou Clo, Manda Touré

Durata: 114 minuti

mercoledì 02 Dicembre

Ariston 20:30

Ariston

locandina
credito formativo#IRS €3,50#IORESTOINSALA

LA FAMOSA INVASIONE DEGLI ORSI IN SICILIA

Genere:

Regia: Lorenzo Mattotti

Cast: Leïla Bekhti, Jean Claude Carrière, Thierry Hancisse, Thomas Bidegain, Arthur Dupont

Durata: 81 minuti

martedì 01 Dicembre

City 16:00

mercoledì 02 Dicembre

City 16:00

giovedì 03 Dicembre

City 16:00

venerdì 04 Dicembre

City 16:00

sabato 05 Dicembre

City 16:00

domenica 06 Dicembre

City 16:00

City

locandina
#IORESTOINSALA#IRS €4,90

LA VITA INVISIBILE DI EURIDICE GUSMAO

Genere: Drammatico

Regia: K. Ainouz

Cast: C. Duarte, J. Stockler, G. Duvivier, B. Santos

Durata: 139 minuti

martedì 01 Dicembre

City 18:00

mercoledì 02 Dicembre

City 18:00

giovedì 03 Dicembre

City 18:00

venerdì 04 Dicembre

City 18:00

sabato 05 Dicembre

City 18:00

domenica 06 Dicembre

City 18:00

City

locandina
#IRS €3,90#IORESTOINSALA

BURNING - L'AMORE BRUCIA

Genere:

Regia: Lee Chang Dong

Cast: Yoo Ah In, Steven Yeun, Jun Jong Seo, Kim Soo Kyung, Choi Seung Ho, Moon Sung Keun, Min Bok Gi, Lee Soo Jeong, Ban Hye Ra, Cha Mi Kyung, Lee Bong Ryeon, Jang Won Hyeong, Jeon Seok Chan, Lee Joong Ok, Ok Ja Yeon

Durata: 148 minuti

martedì 01 Dicembre

City 21:00

mercoledì 02 Dicembre

City 21:00

giovedì 03 Dicembre

City 21:00

venerdì 04 Dicembre

City 21:00

sabato 05 Dicembre

City 21:00

domenica 06 Dicembre

City 21:00

City

locandina
#IORESTOINSALA#IRS €3

MINUSCULE - LA VALLE DELLE FORMICHE PERDUTE

Genere: Animazione, Avventura, Famiglia

Regia: Hélène Giraud, Thomas Szabo

Cast:

Durata: 79 minuti

martedì 01 Dicembre

City 16:00

mercoledì 02 Dicembre

City 16:00

giovedì 03 Dicembre

City 16:00

venerdì 04 Dicembre

City 16:00

sabato 05 Dicembre

City 16:00

domenica 06 Dicembre

City 16:00

City

locandina
credito formativo#IORESTOINSALA#IRS €3

ANCORA UN GIORNO

Genere:

Regia: Raúl De La Fuente, Damian Nenow

Cast: Artur Queiroz, Luis Alberto Ferreira, Joaquim António Lopes Farrusco, Mirosław Haniszewski, Vergil J. Smith, Tomasz Ziętek, Olga Bołądź, Rafal Fudalej, Paweł Paczesny, Jakub Kamieński, Kerry Shale, Daniel Flynn, Youssef Kerkour, Lillie Flynn, Akie Kotabe, Ben Elliot, Emma Tate, Jude Owusu, Martin Sherman, William Vanderpuye, Carlota Machado, Fidel Castro, Henry Kissinger, Ryszard Kapuściński

Durata: 80 minuti

martedì 01 Dicembre

City 21:00

mercoledì 02 Dicembre

City 21:00

giovedì 03 Dicembre

City 21:00

venerdì 04 Dicembre

City 21:00

sabato 05 Dicembre

City 21:00

domenica 06 Dicembre

City 21:00

City

locandina
credito formativo#IORESTOINSALA#IRS €5,90

LA CANDIDATA IDEALE

Genere:

Regia: Haifaa Al Mansour

Cast:

Durata: 101 minuti

martedì 01 Dicembre

City 18:00

mercoledì 02 Dicembre

City 18:00

giovedì 03 Dicembre

City 18:00

venerdì 04 Dicembre

City 18:00

sabato 05 Dicembre

City 18:00

domenica 06 Dicembre

City 18:00

City

locandina
#IORESTOINSALA#IRS €6,90NOVITA

LETIZIA BATTAGLIA - SHOOTING THE MAFIA

Genere: Documentario

Regia: Kim Longinotto

Cast: Letizia Battaglia, Maria Chiara Di Trapani, Santi Caleca, Eduardo Rebulla, Franco Zecchin, Roberto Timperi

Durata: 94 minuti

martedì 01 Dicembre

City 23:00

mercoledì 02 Dicembre

City 23:00

giovedì 03 Dicembre

City 23:00

venerdì 04 Dicembre

City 23:00

sabato 05 Dicembre

City 23:00

domenica 06 Dicembre

City 23:00

City

locandina
#IRS €3,90#IORESTOINSALA

THE FAREWELL - UNA BUGIA BUONA

Genere: Drammatico

Regia: L. Wang

Cast: Z. Shuzhen, Awkwafina, X Mayo, L. Hong, K. Lin

Durata: 98 minuti

martedì 01 Dicembre

Corallo 18:00

mercoledì 02 Dicembre

Corallo 18:00

giovedì 03 Dicembre

Corallo 18:00

venerdì 04 Dicembre

Corallo 18:00

sabato 05 Dicembre

Corallo 18:00

domenica 06 Dicembre

Corallo 18:00

Corallo

locandina
credito formativo#IRS €7,90NOVITA#IORESTOINSALA

COSA SARA'

Genere:

Regia: Francesco Bruni

Cast: Kim Rossi Stuart, Lorenza Indovina, Barbara Ronchi, Giuseppe Pambieri, Raffaella Lebboroni, Nicola Nocella, Fotinì Peluso, Tancredi Galli

Durata: 100 minuti

martedì 01 Dicembre

Corallo 23:00

mercoledì 02 Dicembre

Corallo 23:00

giovedì 03 Dicembre

Corallo 23:00

venerdì 04 Dicembre

Corallo 23:00

sabato 05 Dicembre

Corallo 23:00

domenica 06 Dicembre

Corallo 23:00

Corallo

locandina
#IORESTOINSALA#IRS €6,90NOVITA

IN UN FUTURO APRILE. IL GIOVANE PASOLINI

Genere: Documentario

Regia: F. Costabile, F. Savonitto

Cast:

Durata: 81 minuti

martedì 01 Dicembre

Corallo 16:00

mercoledì 02 Dicembre

Corallo 16:00

giovedì 03 Dicembre

Corallo 16:00

venerdì 04 Dicembre

Corallo 16:00

sabato 05 Dicembre

Corallo 16:00

domenica 06 Dicembre

Corallo 16:00

Corallo

locandina
#IRS €3,90#IORESTOINSALA

MI CHIAMO ALTAN E FACCIO VIGNETTE

Genere: Documentario

Regia: S. Consiglio

Cast:

Durata: 74 minuti

martedì 01 Dicembre

Corallo 18:00

mercoledì 02 Dicembre

Corallo 18:00

giovedì 03 Dicembre

Corallo 18:00

venerdì 04 Dicembre

Corallo 18:00

sabato 05 Dicembre

Corallo 18:00

domenica 06 Dicembre

Corallo 18:00

Corallo

locandina
#IORESTOINSALA#IRS €4,90

MI CHIAMO FRANCESCO TOTTI

Genere:

Regia: Alex Infascelli

Cast: Francesco Totti, Ilary Blasi

Durata: 120 minuti

martedì 01 Dicembre

Corallo 23:00

mercoledì 02 Dicembre

Corallo 23:00

giovedì 03 Dicembre

Corallo 23:00

venerdì 04 Dicembre

Corallo 23:00

sabato 05 Dicembre

Corallo 23:00

domenica 06 Dicembre

Corallo 23:00

Corallo

locandina
#IORESTOINSALA#IRS €6,90NOVITA

GLI ANNI AMARI

Genere: Dramma

Regia: Andrea Adriatico

Cast: Nicola Di Benedetto, Sandra Ceccarelli, Antonio Catania, Tobia De Angelis, Lorenzo Balducci, Matteo Andrea Barbaria, Adriana Barbieri, Giuseppe Brunetti, Elles Case, Giovanni Cordì, Margherita Mannino, Giacomo Martini, Francesco Di Martino, Davide Merlini

Durata: 112 minuti

martedì 01 Dicembre

Corallo 21:00

mercoledì 02 Dicembre

Corallo 21:00

giovedì 03 Dicembre

Corallo 21:00

venerdì 04 Dicembre

Corallo 21:00

sabato 05 Dicembre

Corallo 21:00

domenica 06 Dicembre

Corallo 21:00

Corallo

locandina
credito formativoIRS 7,99€NOVITA#IORESTOINSALA

I AM GRETA

Genere:

Regia: Nathan Grossman

Cast: Greta Thunberg, Arnold Schwarzenegger

Durata: 97 minuti

martedì 01 Dicembre

Corallo 21:00

mercoledì 02 Dicembre

Corallo 21:00

giovedì 03 Dicembre

Corallo 21:00

venerdì 04 Dicembre

Corallo 21:00

sabato 05 Dicembre

Corallo 21:00

domenica 06 Dicembre

Corallo 21:00

Corallo

locandina
#IRS €7,90#IORESTOINSALANOVITA

ROUBAIX, UNE LUMIERE vers.orig.sott

Genere:

Regia: Arnaud Desplechin

Cast: Roschdy Zem, Léa Seydoux, Sara Forestier

Durata: 119 minuti

martedì 01 Dicembre

Odeon 23:00

mercoledì 02 Dicembre

Odeon 23:00

giovedì 03 Dicembre

Odeon 23:00

venerdì 04 Dicembre

Odeon 23:00

sabato 05 Dicembre

Odeon 23:00

domenica 06 Dicembre

Odeon 23:00

Odeon

locandina
#IRS €7,90#IORESTOINSALANOVITA

SHADOWS

Genere: Thriller

Regia: C. Lavagna

Cast: S. Reeves, M. Threapleton, L. Petticrew

Durata: 100 minuti

martedì 01 Dicembre

Odeon 23:00

mercoledì 02 Dicembre

Odeon 23:00

giovedì 03 Dicembre

Odeon 23:00

venerdì 04 Dicembre

Odeon 23:00

sabato 05 Dicembre

Odeon 23:00

domenica 06 Dicembre

Odeon 23:00

Odeon

locandina
#IORESTOINSALA#IRS €5,90NOVITA

GAUGUIN

Genere: Biografico

Regia: E. Deluc

Cast: V. Cassell, T. Adams, M. Zidi, P. Hikutini

Durata: 102 minuti

martedì 01 Dicembre

Odeon 21:00

mercoledì 02 Dicembre

Odeon 21:00

giovedì 03 Dicembre

Odeon 21:00

venerdì 04 Dicembre

Odeon 21:00

sabato 05 Dicembre

Odeon 21:00

domenica 06 Dicembre

Odeon 21:00

Odeon

locandina
#IORESTOINSALA#IRS €4,90NOVITA

COSA RESTA DELLA RIVOLUZIONE

Genere: Commedia, Dramma

Regia: Judith Davis

Cast: Judith Davis, Malik Zidi, Mireille Perrier, Nadir Legrand, Simon Bakhouche, Claire Dumas, Mélanie Bestel, Yasin Houicha, Jean Claude Leguay, Samir Guesmi, émilie Caen

Durata: 88 minuti

martedì 01 Dicembre

Odeon 21:00

mercoledì 02 Dicembre

Odeon 21:00

giovedì 03 Dicembre

Odeon 21:00

venerdì 04 Dicembre

Odeon 21:00

sabato 05 Dicembre

Odeon 21:00

domenica 06 Dicembre

Odeon 21:00

Odeon

locandina
credito formativoRASSEGNA CHAPLIN#IORESTOINSALA#IRS €3,90

IL GRANDE DITTATORE

Genere: Commedia

Regia: Charlie Chaplin

Cast: Charlie Chaplin, Jack Oakie, Reginald Gardiner, Henry Daniell, Billy Gilbert, Grace Hayle, Carter De Haven, Paulette Goddard, Maurice Moscovitch, Emma Dunn, Bernard Gorcey, Paul Weigel, Chester Conklin, Esther Michelson, Hank Mann, Florence Wright, Eddie Gribbon, Rudolph Anders, Eddie Dunn, Nita Pike, George Lynn, Wheeler Dryden, Fred Aldrich, Richard Alexander, Sig Arno, William Arnold, Joe Bordeaux, Don Brodie, Gino Corrado, John Davidson, Max Davidson, Lew Davis, Pat Flaherty, Bud Geary, Sam Harris, Eddie Hart, Leyland Hodgson, William Irving, Charles Irwin, Ethelreda Leopold, Torben Meyer, Bert Moorhouse, Nellie V. Nichols, Manuel París, Jack Perrin, Lucien Prival, Cyril Ring, Henry Roquemore, Tiny Sandford, Hans Schumm, Harry Semels, Charles Sullivan, Carl Voss, Leo White, Harry Wilson, Hans Conried, Francis Ernest Drake, Francesca Santoro, Leonard Walker

Durata: 122 minuti

martedì 01 Dicembre

Sivori 20:00

mercoledì 02 Dicembre

Sivori 20:00

giovedì 03 Dicembre

Sivori 20:00

venerdì 04 Dicembre

Sivori 20:00

sabato 05 Dicembre

Sivori 20:00

domenica 06 Dicembre

Sivori 20:00

lunedì 07 Dicembre

Sivori 20:00

martedì 08 Dicembre

Sivori 20:00

mercoledì 09 Dicembre

Sivori 20:00

giovedì 10 Dicembre

Sivori 20:00

venerdì 11 Dicembre

Sivori 20:00

sabato 12 Dicembre

Sivori 20:00

domenica 13 Dicembre

Sivori 20:00

Sivori

locandina
credito formativoRASSEGNA VARDA#IORESTOINSALA#IRS €3,90

VARDA BY AGNES

Genere:

Regia: Agnès Varda

Cast: Agnès Varda, Sandrine Bonnaire, Nurith Aviv

Durata: 115 minuti

martedì 01 Dicembre

Sivori 22:30

mercoledì 02 Dicembre

Sivori 22:30

giovedì 03 Dicembre

Sivori 22:30

venerdì 04 Dicembre

Sivori 22:30

sabato 05 Dicembre

Sivori 22:30

domenica 06 Dicembre

Sivori 22:30

lunedì 07 Dicembre

Sivori 22:30

martedì 08 Dicembre

Sivori 22:30

mercoledì 09 Dicembre

Sivori 22:30

giovedì 10 Dicembre

Sivori 22:30

venerdì 11 Dicembre

Sivori 22:30

sabato 12 Dicembre

Sivori 22:30

domenica 13 Dicembre

Sivori 22:30

Sivori

locandina
credito formativoRASSEGNA VARDA#IORESTOINSALA#IRS €3,90

CLEO DALLE 5 ALLE 7

Genere: Commedia, Dramma

Regia: Agnès Varda

Cast: Corinne Marchand, Antoine Bourseiller, Dominique Davray, Dorothée Blanck, Michel Legrand, José Luis De Villalonga, Loye Payen, Anna Karina, Jean Luc Godard, Renée Duchateau, Lucienne Marchand, Serge Korber, Robert Postec, Jean Claude Brialy, Emilienne Caille, Raymond Cauchetier, Jean Champion, Eddie Constantine, Georges De Beauregard, Danièle Delorme, Fernande Engler, Sami Frey, Yves Robert, Alan Scott, Jean Pierre Taste

Durata: 85 minuti

martedì 01 Dicembre

Sivori 16:00

mercoledì 02 Dicembre

Sivori 16:00

giovedì 03 Dicembre

Sivori 16:00

venerdì 04 Dicembre

Sivori 16:00

sabato 05 Dicembre

Sivori 16:00

domenica 06 Dicembre

Sivori 16:00

lunedì 07 Dicembre

Sivori 16:00

martedì 08 Dicembre

Sivori 16:00

mercoledì 09 Dicembre

Sivori 16:00

giovedì 10 Dicembre

Sivori 16:00

venerdì 11 Dicembre

Sivori 16:00

sabato 12 Dicembre

Sivori 16:00

domenica 13 Dicembre

Sivori 16:00

Sivori

locandina
credito formativoRASSEGNA VARDA#IORESTOINSALA#IRS €3,90

VISAGES VILLAGES / REPONSE DE FEMME

Genere: Documentario

Regia: Agnès Varda, Jr

Cast: Agnès Varda, Jr

Durata: 89 minuti

martedì 01 Dicembre

Sivori 22:00

mercoledì 02 Dicembre

Sivori 22:00

giovedì 03 Dicembre

Sivori 22:00

venerdì 04 Dicembre

Sivori 22:00

sabato 05 Dicembre

Sivori 22:00

domenica 06 Dicembre

Sivori 22:00

lunedì 07 Dicembre

Sivori 22:00

martedì 08 Dicembre

Sivori 22:00

mercoledì 09 Dicembre

Sivori 22:00

giovedì 10 Dicembre

Sivori 22:00

venerdì 11 Dicembre

Sivori 22:00

sabato 12 Dicembre

Sivori 22:00

domenica 13 Dicembre

Sivori 22:00

Sivori

locandina
credito formativoRASSEGNA CHAPLIN#IORESTOINSALA#IRS €3,90

TEMPI MODERNI

Genere: Commedia, Dramma

Regia: Charlie Chaplin

Cast: Charlie Chaplin, Paulette Goddard, Henry Bergman, Tiny Sandford, Chester Conklin, Hank Mann, Stanley Blystone, Al Ernest Garcia, Richard Alexander, Cecil Reynolds, Mira Mc Kinney, Murdock Mac Quarrie, Wilfred Lucas, Edward Le Saint, Fred Malatesta, Sammy Stein, Juana Sutton, Ted Oliver, Norman Ainsley, Bobby Barber, Heinie Conklin, Gloria De Haven, Pat Flaherty, Chuck Hamilton, Pat Harmon, Lloyd Ingraham, Walter James, Jack Low, Buddy Messinger, Bruce Mitchell, Frank Moran, James C. Morton, Louis Natheaux, J. C. Nugent, Russ Powell, John Rand, Harry Wilson

Durata: 89 minuti

martedì 01 Dicembre

Sivori 18:00

mercoledì 02 Dicembre

Sivori 18:00

giovedì 03 Dicembre

Sivori 18:00

venerdì 04 Dicembre

Sivori 18:00

sabato 05 Dicembre

Sivori 18:00

domenica 06 Dicembre

Sivori 18:00

lunedì 07 Dicembre

Sivori 18:00

martedì 08 Dicembre

Sivori 18:00

mercoledì 09 Dicembre

Sivori 18:00

giovedì 10 Dicembre

Sivori 18:00

venerdì 11 Dicembre

Sivori 18:00

sabato 12 Dicembre

Sivori 18:00

domenica 13 Dicembre

Sivori 18:00

Sivori

locandina
#IRS €3,90#IORESTOINSALARASSEGNA VARDA

DAGUERREOTYPES / SALUT LES CUBAINS

Genere: Documentario

Regia: Agnès Varda

Cast: Rosalie Varda, Agnès Varda

Durata: 80 minuti

martedì 01 Dicembre

Sivori 14:00

mercoledì 02 Dicembre

Sivori 14:00

giovedì 03 Dicembre

Sivori 14:00

venerdì 04 Dicembre

Sivori 14:00

sabato 05 Dicembre

Sivori 14:00

domenica 06 Dicembre

Sivori 14:00

lunedì 07 Dicembre

Sivori 14:00

martedì 08 Dicembre

Sivori 14:00

mercoledì 09 Dicembre

Sivori 14:00

giovedì 10 Dicembre

Sivori 14:00

venerdì 11 Dicembre

Sivori 14:00

sabato 12 Dicembre

Sivori 14:00

domenica 13 Dicembre

Sivori 14:00

Sivori

locandina
credito formativoRASSEGNA CHAPLIN#IORESTOINSALA#IRS €3,90

LA FEBBRE DELL'ORO

Genere: Avventura, Commedia, Dramma

Regia: Charlie Chaplin

Cast: Charlie Chaplin, Georgia Hale, Mack Swain, Tom Murray, Henry Bergman, Malcolm Waite, Harry Arras, James Dime, Charles Force, J. C. Fowler, Ray Grey, William Hackett, Jack Herrick, George Holt, Chris Pin Martin, Clyde Mc Atee, Steve Murphy, Frank Rice, Joe Smith, John Wallace, Albert Austin, Heinie Conklin, Al Ernest Garcia, John Rand, Tom Wood, Kay Deslys, Joan Lowell, Betty Morrissey, Inez Gomez, Helen Hayward, Betty Pierce, Jane Sherman, Bess Wade, Mary Williams, Sid Grauman, Lita Grey, Margarita Martín, Barbara Pierce, Tiny Sandford, Larry Steers

Durata: 82 minuti

martedì 01 Dicembre

Sivori 20:00

mercoledì 02 Dicembre

Sivori 20:00

giovedì 03 Dicembre

Sivori 20:00

venerdì 04 Dicembre

Sivori 20:00

sabato 05 Dicembre

Sivori 20:00

domenica 06 Dicembre

Sivori 20:00

lunedì 07 Dicembre

Sivori 20:00

martedì 08 Dicembre

Sivori 20:00

mercoledì 09 Dicembre

Sivori 20:00

giovedì 10 Dicembre

Sivori 20:00

venerdì 11 Dicembre

Sivori 20:00

sabato 12 Dicembre

Sivori 20:00

domenica 13 Dicembre

Sivori 20:00

Sivori

locandina
credito formativoRASSEGNA CHAPLIN#IORESTOINSALA#IRS €3,90

THE KID / EASY STREET

Genere: Commedia, Dramma

Regia: Charlie Chaplin

Cast: Charlie Chaplin, Jackie Coogan, Edna Purviance, Carl Miller, Albert Austin, Beulah Bains, Nellie Bly Baker, Henry Bergman, Edward Biby, F. Blinn, Kitty Bradbury, Frank Campeau, Bliss Chevalier, Frances Cochran, Elsie Codd, Jack Coogan Sr., Estelle Cook, Lillian Crane, Dan Dillon, Philip D'oench, Robert Dunbar, Sadie Gordon, Lita Grey, Jules Hanft, Kathleen Kay, Raymond Lee, Clyde Mc Atee, John Mc Kinnon, Lew Parker, Esther Ralston, Granville Redmond, Charles Reisner, Edgar Sherrod, S.D. Wilcox, Tom Wilson

Durata: 99 minuti

martedì 01 Dicembre

Sivori 18:00

mercoledì 02 Dicembre

Sivori 18:00

giovedì 03 Dicembre

Sivori 18:00

venerdì 04 Dicembre

Sivori 18:00

sabato 05 Dicembre

Sivori 18:00

domenica 06 Dicembre

Sivori 18:00

lunedì 07 Dicembre

Sivori 18:00

martedì 08 Dicembre

Sivori 18:00

mercoledì 09 Dicembre

Sivori 18:00

giovedì 10 Dicembre

Sivori 18:00

venerdì 11 Dicembre

Sivori 18:00

sabato 12 Dicembre

Sivori 18:00

domenica 13 Dicembre

Sivori 18:00

Sivori

locandina
#IORESTOINSALA#IRS €3RASSEGNE

I PICCOLI E I GRANDI: 5 CORTOMETRAGGI TRATTI DA GIANNI RODARI

Genere: Animazione

Regia:

Cast:

Durata: 45 minuti

martedì 01 Dicembre

Sivori 16:00

mercoledì 02 Dicembre

Sivori 16:00

giovedì 03 Dicembre

Sivori 16:00

venerdì 04 Dicembre

Sivori 16:00

sabato 05 Dicembre

Sivori 16:00

domenica 06 Dicembre

Sivori 16:00

lunedì 07 Dicembre

Sivori 16:00

martedì 08 Dicembre

Sivori 16:00

mercoledì 09 Dicembre

Sivori 16:00

giovedì 10 Dicembre

Sivori 16:00

venerdì 11 Dicembre

Sivori 16:00

sabato 12 Dicembre

Sivori 16:00

domenica 13 Dicembre

Sivori 16:00

Sivori

locandina
#IORESTOINSALA#IRS €6,90NOVITA

MARIE CURIE

Genere:

Regia: Marie Noëlle

Cast: Karolina Gruszka, Arieh Worthalter, Charles Berling, Izabela Kuna, Malik Zidi, André Wilms, Daniel Olbrychski, Marie Denarnaud, Samuel Finzi, Piotr Głowacki, Jan Frycz, Sabin Tambrea

Durata: 95 minuti

martedì 01 Dicembre

Splendor 19:00

mercoledì 02 Dicembre

Splendor 19:00

giovedì 03 Dicembre

Splendor 19:00

venerdì 04 Dicembre

Splendor 19:00

sabato 05 Dicembre

Splendor 19:00

domenica 06 Dicembre

Splendor 19:00

Splendor

locandina
#IRS €7,90#IORESTOINSALANOVITA

GLI INDIFFERENTI

Genere: Dramma

Regia: Leonardo Guerra Seràgnoli

Cast: Edoardo Pesce, Valeria Bruni‑Tedeschi, Giovanna Mezzogiorno, Vincenzo Crea, Blu Yoshimi, Beatrice Grannò

Durata: 104 minuti

martedì 01 Dicembre

Splendor 21:00

mercoledì 02 Dicembre

Splendor 21:00

giovedì 03 Dicembre

Splendor 21:00

venerdì 04 Dicembre

Splendor 21:00

sabato 05 Dicembre

Splendor 21:00

domenica 06 Dicembre

Splendor 21:00

Splendor

circuito cinema scuole
logo circuito cinema scuole bianco

Per le scuole

Circuito Cinema Scuole è una rete di cinema di qualità che opera a livello nazionale e mette a disposizione la propria esperienza al servizio del mondo scolastico.

Circuito Cinema Scuole offre supporto ai docenti per guidarli nella scelta dei film fornendo materiale didattico, propone e organizza laboratori didattici per esplorare le tecniche cinematografiche, la storia del cinema, i grandi registi e il rapporto tra musica e immagine.

Vai al sito

Per le aziende

Circuito Cinema Genova pensa alla tua azienda. Scopri tutte le possibilità che ti offriamo.

icona affitto sale

Affitto Sale

Circuito Cinema Genova offre quattordici sale, dodici nel centro di Genova, con una capienza variabile…Leggi di più

icona servizi per le aziende

Servizi

Circuito Cinema Genova sviluppa progetti di marketing con aziende locali e nazionali, al fine di…Leggi di più

icona partnership

Partnership

Circuito Cinema Genova sviluppa strategie di marketing in stretta sintonia con società partner che desiderino…Leggi di più

icona convenzioni

Convenzioni

Circuito Cinema Genova offre a i CRAL Aziendali, i cui soci siano identificabili a mezzo…Leggi di più

icona cus

CUS

Circuito Cinema Genova ha stretto un accordo con il CUS – Centro Universitario Sportivo per…Leggi di più

Acquista il tuo biglietto

Scegli la città e scopri le nostre proposte

Newsletter

Se vuoi essere informato su tutti gli eventi di Circuito Cinema Genova iscriviti alla nostra newsletter!

Iscriviti